Politică privind prelucrarea datelor

Controlorul

1. Controlorul este Traffic Control OÜ este Traffic Control OÜ (“Traffic Control OÜ”), firma stabilită în Estonia și înscrisă în Registrul Comercial din Estonia cu nr. 11501857.
2. Pentru a contacta Traffic Control OÜ dați click aici. Alternativ, vă rugăm să trimiteți corespondența dumneavoastră la următoarea adresă:
Traffic Control OÜ
Laeva 2, 10111,
Tallinn
Estonia
3. Pentru a contacta Responsabilul cu Protecția Datelor al Traffic Control OÜ, trimiteți un e-mail la: [email protected] sau la:
Responsabilul cu Protecția Datelor
Traffic Control OÜ
Laeva 2, 10111,
Tallinn
Estonia

Prelucrarea datelor cu caracter personal

4. Traffic Control OÜ prelucrează datele personale cu următoarele scopuri:
4.1. îndeplinirea obligațiilor sale contractuale, inclusiv trimiterea datelor către furnizorii de împrumuturi, conform Termenilor și Condițiilor. Temeiul prelucrării datelor personale este prevăzut în articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Contractul încheiat între Traffic Control OÜ și o persoană interesată se încheie tocmai cu condiția ca Traffic Control OÜ să poată retrimite datele personale furnizate de către partea interesată unui furnizor de împrumut. Vă rugăm, aveți în vedere că nu toate datele furnizate de persoana interesată sunt trimise tuturor furnizorilor de împrumuturi. Diferiți furnizori de împrumuturi solicită date diferite. Totuși, având în vedere că Traffic Control OÜ nu știe dinainte cărui furnizor de împrumuturi i se vor trimite datele unui solicitant de date, el colectează date suficiente pentru a se asigura că fiecare furnizor de împrumuturi cu care Traffic Control OÜ menține relații profesionale realizează evaluarea inițială aprobând sau nu oferirea împrumutului solicitantului care oferă datele sale relevante (cu scopul de a obține decizia finală, un furnizor de împrumuturi poate solicita date suplimentare, având în vedere principiul reducerii la minim a dimensiunii datelor, Traffic Control OÜ nu colectează respectivele date).

4.2. Închiderea conturilor cu partenerii de tranzacții,

Temeiul prelucrării datelor personale este prevăzut în articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Furnizorii de împrumuturi plătesc Traffic Control OÜ pentru ca acesta să le trimită date și informații cu privire a persoanele interesate care doresc să primească împrumuturi, cu scopul de a le împrumuta bani acelor solicitanți de date. Sumele pe care Traffic Control OÜ le plătește propriilor săi furnizori (de exemplu, site-uri web care publică anunțuri despre acest website sau site-uri web care colectează datele personale și le trimit către Traffic Control OÜ pentru a le retrimite furnizorilor de împrumuturi) depind de numărul de persoane care accesează acest website prin intermediul respectivilor furnizori.
4.3. luarea acțiunilor necesare pentru prevenirea fraudei Temeiul prelucrării datelor personale este prevăzut în articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul General privind Protecția Datelor (și în unele cazuri articolul 6 alineatul 1 litera c din Regulamentul General privind Protecția Datelor). Traffic Control OÜ este interesat să nu fie fraudat și poate fi supus unor obligații legale față de furnizorii de împrumuturi pentru a se asigura că nu trimite orice date sau informații, fraude sau informații incorecte furnizorilor de împrumuturi. Chiar dacă nu există o asemenea obligație legală directă, trimiterea de informații despre escroci sau transmiterea de informații incorecte unui furnizor de împrumuturi probabil va determina furnizorul de împrumuturi să finalizeze relația sa cu Traffic Control OÜ sau să inițieze acțiuni în justiție împotriva Traffic Control OÜ.

4.4. compilarea de date analitice cu privire la folosirea acestui website și a serviciilor furnizate de Traffic Control OÜ Temeiul prelucrării datelor personale este prevăzut în articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Efectuarea analizelor este necesară pentru ca Traffic Control OÜ să dispună de suficiente informații cu privire la afacerea sa pentru a-și dezvolta și executa planurile de afaceri (de exemplu, informații despre canalele de marketing de succes, informații despre ce caracteristici ale acestui website sunt utilizate de utilizatori, etc.). Acest lucru este necesar, printre altele, pentru a oferi persoanelor interesate un serviciu mai bun
4.5 marketing direct. Temeiul prelucrării datelor personale este prevăzut în articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Traffic Control OÜ nu acceptă bani de la persoanele interesate pentru serviciile care sunt puse la dispoziția acestora pe acest website. Având în vedere cheltuielile de marketing în cadrul liniei generale, acest lucru nu ar fi posibil fără marketing-ul direct.
5. Traffic Control OÜ nu și-ar putea îndeplini sarcinile stipulate la Termeni și Condiții, dacă persoanele interesate nu completează toate câmpurile din formularul de cerere.
6. În afara datelor cu caracter personal furnizate de către persoana vizată însăși, Traffic Control OÜ colectează datele personale care aparțin următoarelor categorii:
6.1. Locația (inclusiv adresa IP) din care și când persoana interesată accesează acest website,
6.2 cum a ajuns utilizatorul pe acest website (de exemplu, prin intermediul unui partener al Traffic Control OÜ care a prezentat un anunț despre acest website sau un partener care colectează datele personale ale utilizatorului și apoi le trimite către Traffic Control OÜ, etc.), Aceste date sunt obținute de pe website-ul prin care utilizatorul a accesat acest website.

6.3. răspunsul furnizorilor de împrumuturi.
Această informație de obține de la furnizorii de împrumuturi.
7. Traffic Control OÜ transferă datele cu caracter personal colectate de el însuși destinatarilor care aparțin următoarelor categorii:
7.1. furnizorii de împrumuturi,
7.2. furnizorilor de poștă electronică,
7.3. furnizorilor de servicii SMS,
7.4. furnizorii de analize,
7.5. furnizorilor de servere și acces la rețea (precum Internetul).
8. În plus, subcontractanții Traffic Control OÜ din domeniul IT și marketing care prelucrează date cu caracter personal pe aceleași servere unde Traffic Control OÜ stochează datele personale pot avea acces la aceste date personale.
9. Traffic Control OÜ nu transferă datele cu caracter personal în afara Uniunii Europene.
10. Fără a aduce atingere dreptului persoanei interesate de a se retrage, Traffic Control OÜ stochează datele personale pentru mai mult timp pe durata următoarelor perioade:
10.1. o perioadă de zece ani începând cu momentul în care persoana interesată a utilizat și a accesat ultima dată acest website. Stocarea datelor permite persoanei interesate folosirea mai ușoară și simplificată a acestui website și a serviciilor furnizate de Traffic Control OÜ (de exemplu, nu este necesar să introducă toate datele din nou pentru a trimite informațiile către furnizorii de împrumuturi). De asemenea, ajută Traffic Control OÜ să furnizeze servicii mai bune clienților săi, precum să determine dacă plata este datorată partenerului (de exemplu, nu trebuie plătit un partener care a trimis către Traffic Control OÜ un client pe care respectivul partener deja îl trimisese către Traffic Control OÜ);
10.2. perioada în care reclamațiile contractuale ale următoarelor contracte se prescriu: contracte între (i) Traffic Control OÜ și persoana interesată, (ii) Furnizorii Traffic Control OÜ și furnizorii de împrumuturi cărora li s-au trimis informații despre persoana interesată, (iii) Traffic Control OÜ și partenerul contractual prin al cărui website persoana interesată a ajuns pe acest website;
10.3. perioada pentru care creditorul trebuie să păstreze informațiile despre împrumutat conform legilor aplicabile (inclusiv legile aplicabile cu privire la spălarea de bani și finanțarea terorismului) când Traffic Control OÜ este în afara obligațiilor sale contractuale sau nu față de creditor, corespunzătoare pentru a-l ajuta pe creditor cu colectarea datelor despre persoana împrumutată, informații pe care creditorul trebuie să le păstreze.
11. Persoana împrumutată interesată poate în orice moment să-și retragă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe care i l-a dat firmei Traffic Control OÜ.
12. Traffic Control OÜ ia decizii bazate pe procesarea automatizată a datelor personale, inclusiv profilele. Respectiva procesare a datelor este necesară pentru executarea contractului cu persoana interesată sau se bazează pe consimțământul persoanei interesate. Dacă persoana interesată nu acceptă respectiva prelucrare, Traffic Control OÜ nu va putea să-i furnizeze serviciile la care se referă acești Termeni și Condiții. Pe de-o parte, respectiva prelucrare este necesară pentru a stabili ordinea în care informațiile sunt transmite furnizorilor de împrumuturi. Fără acesta, Traffic Control OÜ nu-și va putea îndeplini sarcinile conform Termenilor și Condițiilor. Pe de altă parte, respectivul consimțământ este necesar pentru a furniza persoanelor interesate comunicările comerciale cu ofertele de împrumuturi consumatorului. De asemenea e necesară excluderea prezentării anumitor materiale de marketing pentru anumite persoane interesate. Fără acesta, Traffic Control OÜ nu ar trebui să încaseze bani de la persoanele interesate pentru folosirea website-ului.

Drepturile Persoanei Împrumutate cu privire la datele cu caracter personal

13. Persoana interesată are următoarele drepturi:
13.1. să obțină confirmarea de la Traffic Control OÜ dacă datele cu caracter personal care îl privesc sunt prelucrate,
13.2. unde sunt prelucrate datele cu caracter personal care îl privesc, să obțină de la Traffic Control OÜ informațiile menționate în articolul 15 alineatul 1 din Regulamentul general privind protecția datelor,
13.3. tsă solicite ca Traffic Control OÜ să rectifice datele cu caracter personal incorecte care-i aparțin persoanei vizate,
13.4. să-i furnizeze firmei Traffic Control OÜ date suplimentare pentru a completa datele cu caracter personal incomplete referitoare la persoana vizată.
13.5. să solicite ca Traffic Control OÜ să șteargă, conform condițiilor stabilite în articolul 17 din Regulamentul general privind protecția datelor, datele personale care aparțin persoanei interesate;
13.6. să solicite ca Traffic Control OÜ să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal care aparțin persoanei interesate în situațiile explicate în articolul 18 alineat 1 din Regulamentul general privind protecția datelor,
13.7. să primească de la Traffic Control OÜ, în format.csv, datele personale pe care le-a furnizat către Traffic Control OÜ,
13.8. să refuze prelucrarea datelor sale în scopul marketing-ului direct,
13.9. ă se opună prelucrării datelor sale când Traffic Control OÜ prelucrează datele personale cu scopuri contrare altor interese legitime urmărite de Traffic Control OÜ. Traffic Control OÜ va înceta prelucrarea cu excepția cazului în care există temeiuri juridice pentru prelucrare care să anuleze interesele, drepturile și libertățile persoanei interesate sau prelucrarea să fie necesară pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.
13.10. să prezinte o reclamație în fața unei autorități de control.
14. Pentru a exercita oricare dintre drepturile menționate în clauza 13 (cu excepția dreptului de a prezenta a plângere în fața unei autorități de control) persoana interesată trebuie să se adreseze în scris Traffic Control OÜ utilizând acest formular. Traffic Control OÜ va răspunde cererii fără întârziere și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea solicitării (această perioadă poate, având în vedere circumstanțele, să se prelungească cu două luni). Timpul de răspuns va depinde de cantitatea de solicitări pe care Traffic Control OÜ o va primi și de conținutul cererilor în special.